Booking betingelser for erhverskunder

1. Endelig Booking


Endelig booking anses at være i det øjeblik Dansk Eventbooking modtager skriftlig eller mundtlig accept på tilsendte eller telefonisk aftalte artist tilbud. Kunden modtager fra Dansk Eventbooking via. den ved booking oplyste E-mail en ordrebekræftelse hurtigst muligt efter tilbuddet er accepteret af kunden, herefter afsendes faktura fra Dansk Eventbooking til den ved booking oplyst e-mail.

2. Fortrydelsesret på en bekræftet booking


Det accepterede tilbud kan fortrydes med 10 dages varsel - Sker aflysningen indenfor 10 dage før den aftalte dato for udførelse af opgaven , forpligtes kunden til at betale fuldt booking gebyr på kr.400,00 eksl. moms.

3. Betaling ved straks booking, der ikke er forudbetalt


Fremgår af fremsendt tilbud. - ellers kontant til artisten før opgavens udførelse.

4. Det skal du som arrangør sørge for


 Passende omklædningsrum med spejl
 Musikafspiller til artistens musik ( CD ) Det er altså ikke tilstrækkeligt med en smartphone, højttaler el lign.
 Mulighed for overnatning såfremt dette er nævnt i tilbuddet/ aftalt ved booking
 Arrangøren skal sørge for sikkerhed under hele arrangementet, såvel på scenen som til/fra scenen samt i opholds og omklædningsrum mellem shows- Herunder gælder det samtidigt at:
    Scenegulvet eller stedet for showet/ udførelsen af opgaven
    Skal være rent, naturligvis skal der være fejet for glasskår og snavs samt i sikkerhedsmæssigt forsvarlig stand

5. Det skal du som arrangør sørge for at dine gæster overholder


Det er ikke tilladt for kunderne at røre artisterne under selve showet, medmindre artisten selv bringer kunden op til scenen, gør ham eller hende til en del af showet, idet tilfælde vil stripperen føre kundens hænder.

6. Retningslinjer for plakater


Udleverede printede og tilsendte digitale plakater, må af arrangøren bruges i 45 dage før arrangementet og skal nedtages maks. 21 dage efter arrangementet.

7. Maks 15 minutters ventertid


Den anførte opgave/show/booking skal afholdes indenfor 15 minutter efter anførte bestillings tidspunkt, - med mindre andet er aftalt ved booking, i dette tilfælde vil det fremgå af tilbud, ordrebekræftelse og naturligvis din faktura.

8. Udvidelse af arrangementet


Enhver udvidelse af arrangementet i forhold til det aftalte, herunder transmissioner, fotografering, videooptagelse m.v. må kun ske med begge parters underskrift. (Der udformes en kontrakt på aftalen- kunden skal bede om dette ved booking).

9. Den enkelte artist kan begære booking aftalen ophævet på følgende grundlag


 Sygdom eller svangerskab, der kan dokumenteres ved lægeattest
 Indkaldelse til militærtjeneste, civil forsvar eller borgerlig ombud
 Artisten er berettiget til at undlade at optræde såfremt arrangøren ikke opfylder sine forpligtelser. I den slags tilfælde, samt i tilfælde hvor artisten har indfundet sig og bliver forhindret i at optræde som aftalt, er arrangøren forpligtet til at betale fuldt vederlag/honorar
 Bookingen kan erklæres ophævet p.a. et ministeriet/politiets/militærets forbud mod afholdelse af arrangementet af omstående art, eller ved alvorlig trafik standsning (blokering af motorvej, landevej, udkørsels varsel og lign) Altså at det er fysisk umuligt for artisten at nå frem.

Vi gør naturligvis vores aller yderste for at leve op til vore aftaler, derfor vil vi altid uanset artistens grundlag for aflysning forsøge at finde en passende løsning for alle parter.

Aflyser artisten af andre årsager end de nævnt i punkt 9 eller punkt 10, vil vi altid refundere eventuelt forudbetalt faktura, vel og mærket kun hvis en passende løsnining for alle parter kan findes.

10.


Bookingen er indgået med sædvanlige forbehold for force majeure. f.eks. vejr, lukkede veje m.m.

11.


Offentlige afgifter i forbindelse med shows f.eks. Koda og Gramex, afholdes af arrangør og vedkommer hverken bookede artist eller Dansk Eventbooking.