Booking betingelser for privatkunder

1. Endelig Booking


Endelig booking anses at være i det øjeblik Dansk Eventbooking modtager skriftlig eller mundtlig accept på tilsendte eller telefonisk aftalte artist tilbud. Kunden modtager fra Dansk Eventbooking via. den ved booking oplyste E-mail en ordrebekræftelse hurtigst muligt efter tilbuddet er accepteret af kunden.

2. Fortrydelsesret på en bekræftet booking


Det accepterede tilbud kan fortrydes med 14 dages varsel - Sker aflysningen indenfor 14 dage før den aftalte dato for udførelse af opgaven, forpligtes kunden til at betale fuldt booking gebyr på kr.600,00 eksl. moms.

3. Betaling


Fremgår af fremsendt tilbud. Arrangøren afregner kontant til artisten før opgavens udførelse - hav venligst pengene klar når artisten ankommer.

4. Det skal du som arrangør sørge for


 Passende omklædningsrum med spejl
 Musikafspiller til artistens musik ( CD ) Det er altså ikke tilstrækkeligt med en smartphone, højttaler el lign.
 Mulighed for overnatning såfremt dette er nævnt i tilbuddet/ aftalt ved booking
 Arrangøren skal sørge for sikkerhed under hele arrangementet, såvel på scenen som til/fra scenen samt i opholds og omklædningsrum mellem shows- Herunder gælder det samtidigt at:
    Scenegulvet eller stedet for showet/ udførelsen af opgaven
    Skal være rent, naturligvis skal der være fejet for glasskår og snavs samt i sikkerhedsmæssigt forsvarlig stand

5. Det skal du som arrangør sørge for at dine gæster overholder


Det er ikke tilladt for kunderne at røre artisterne under selve showet, medmindre artisten selv bringer kunden op til scenen, gør ham eller hende til en del af showet, idet tilfælde vil stripperen føre kundens hænder.

6. Maks 15 minutters ventertid


Den anførte opgave/show/booking skal afholdes indenfor 15 minutter efter anførte bestillings tidspunkt, - med mindre andet er aftalt ved booking, i dette tilfælde vil det fremgå af tilbud, ordrebekræftelse og naturligvis din faktura.

7. Billeder og video


Der må kun tages billeder, optages video og lign ifølge aftale med artisten. I tilfælde af i at i får lov at bruge billederne, må billederne ikke offentliggøres, sælges, redistribueres eller lign, billederne må kun benyttes til privat brug.

8. Den enkelte artist kan begære booking aftalen ophævet på følgende grundlag


 Sygdom eller svangerskab, der kan dokumenteres ved lægeattest
 Indkaldelse til militærtjeneste, civil forsvar eller borgerlig ombud
 Artisten er berettiget til at undlade at optræde såfremt arrangøren ikke opfylder sine forpligtelser. I den slags tilfælde, samt i tilfælde hvor artisten har indfundet sig og bliver forhindret i at optræde som aftalt, er arrangøren forpligtet til at betale fuldt vederlag/honorar
 Bookingen kan erklæres ophævet p.a. et ministeriet/politiets/militærets forbud mod afholdelse af arrangementet af omstående art, eller ved alvorlig trafik standsning (blokering af motorvej, landevej, udkørsels varsel og lign) Altså at det er fysisk umuligt for artisten at nå frem.

Vi gør naturligvis vores aller yderste for at leve op til vore aftaler, derfor vil vi altid uanset artistens grundlag for aflysning forsøge at finde en passende løsning for alle parter.

9.


Bookingen er indgået med sædvanlige forbehold for force majeure. f.eks. vejr, lukkede veje m.m.